COVID-19 वाट अर्नमा गा‍.पा.सङ्ख्यात्मक संक्रमणकाे दृष्टिकाेनले सुरक्षित रहेपनि थप सुरक्षितकाे सुनिश्चतका निम्ति हाम्राे COVID-19 Vaccinated अभियान ।

आर्थिक वर्ष: